โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 มิ.ย.58 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 50 คน นำโดย ผอ.โสภา ชวนวัน มาทำกิจกรรม KM เรียนรู้การถอดบทเรียนการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง  

ภาพบรรยากาศงานทำบุญหอพัก/กีฬาน้องใหม่ชาวหอ

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ทีผ่านมาโรงเรียนจัดงานงานทำบุญหอพัก และกีฬาน้องใหม่ชาวหอ เพื่อสร้างความสามัคคี

1 52 53 54 55 56 58