กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 54 55 56 57 58