ยินดีต้อนรับคณะจาก National College of Technology(KOSEN) และ Ibaraki College

ยินดีต้อนรับคณะจาก National College of Technology (KOSEN) และ Ibaraki College ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

อีกครั้งกับการประกวดออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในงาน “PCC PHET Sci Project challenge”

อีกครั้งกับการประกวดออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในงาน  “PCC PHET Sci Project challenge” สำหรับโลโก้ชนะเลิศจะนำไปใช้ในงานจริงเพื่อนำไปทำเหรียญรางวัลและเข็มกลัดที่ระลึกต่อไป (หมดเขต 31 ตุลาคม 2559)  

ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการคณิตา สุขเจริญ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยการอบรมครั้งนี้เกิดจากโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู   ดูภาพจาก facebook คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร    

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)”

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ “สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)”

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ “สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)”

1 9 10 11 12 13 16