ผลการนำเสนอโครงงาน งาน 6th PCSHS Phetchaburi

ผลการประกวดการนำเสนอโครงงาน งาน “6th PCSHS Phetchaburi Science Projects Challenge” สาขาคณิตศาสตร์ ประเภทบรรยาย รางวัลชนะเลิศ        โครงงานการศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ ผู้จัดทำโครงงาน     นายอดิศร ขันทอง     นางสาวกุลณัฐ บูรนารมย์     นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา อาจารย์ที่ปรึกษา     นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานการสร้างใบพัดกังหันลมที่มีรูปแบบเป็นอัตราส่วนทองคำ ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวพรธิรา ทวีปรีชาชาติ     นายปราการ กาฬภักดี     นายวัชรพันธ์ อินทรโยธา อาจารย์ที่ปรึกษา     นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค […]

รางวัลที่ 3 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 4(pccypt2017)

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 4 (pccypt2017) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีที่ผ่านมา     

ประกาศรายชื่อนร.เข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพฯ 6

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น ค่าย 6 (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2559

1 8 9 10 11 12 16