พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง นายวัณณะ  วรรณศิลป์ นายวศิน  เอียงสวท นักเรียนตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ ” เวทีคนเก่ง ” ได้รางวัลแชมป์ประจำสัปดาห์ ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท ครูผู้ฝึกสอน นางสาวจุฑาลักษณ์  เฟื่องฟู นางสาวจุฑาพร   สำเภาแก้ว

พิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน 2560

งานกิจการนักเรียนได้จัดพิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน 2560 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรกับคณะกรรมสภานักเรียนชุดเก่า และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก  

1 2 3