รังสิตนิทรรศ 2560 (Open House 2017)

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดทัศนศึกษาพานักเรียนเข้าชมงาน รังสิตนิทรรศ 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานรังสิตนิทรรศ 2560 Open House 2017 โดยเข้าเยี่ยมชมสถานที่ คณะวิชา หลักสูตร และนิทรรศการต่างๆ  

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง นายวัณณะ  วรรณศิลป์ นายวศิน  เอียงสวท นักเรียนตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ ” เวทีคนเก่ง ” ได้รางวัลแชมป์ประจำสัปดาห์ ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท ครูผู้ฝึกสอน นางสาวจุฑาลักษณ์  เฟื่องฟู นางสาวจุฑาพร   สำเภาแก้ว

พิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน 2560

งานกิจการนักเรียนได้จัดพิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน 2560 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรกับคณะกรรมสภานักเรียนชุดเก่า และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก  

1 2 3 4