ประกาศรายชื่อ+รายละเอียดค่าย 1 รุ่น2

        * หมายเหตุ ขอให้นักเรียนส่งแบบตอบรับกลับมายังโรงเรียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้ 3 ช่องทางคือ ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 427 หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 ทางโทรสารหมายเลข 032-470293 ทางอีเมลล์ pccphetacd@gmail.com

1 65 66 67 68 69 73