รางวัล “เมล็ดพันธุ์ยอดกตัญญู”

นายอรชุน กาฬภักดี ชั้น ม.๖/๕ เข้ารับโล่รางวัล “เมล็ดพันธุ์ยอดกตัญญู” วันคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า

10255956_4825202884315_2218936979700366394_o 10514432_4825202844314_1867921151770521737_o 10655327_4825206004393_7489819419680901356_o 10661864_4825203604333_3084472348330906456_o