ภาพบรรยาการค่าย Genius Camp3

ผ่านไปแล้วกับภาพบรรยากาศค่าย Genius Camp3 ระหว่างวันที่ (7-11 ตุลาคม 2557) ซึ่งกิจกรรมในค่ายนี้เน้นให้น้องๆ มีความพร้อมก่อนทำโครงงานจริง ทั้งการฝึกปฏิบัติการเขียนโคร่งร่างโครงงานที่ดี การฝึกปฏิบัติการทำโครงงาน “mini project” ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการทำ lab พื้นฐานในสาขาชีววิทยาและเคมี

 

day3-web (38 of 317)

day3-web (59 of 317)

day3-web (68 of 317)

 

และกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้กับน้องๆ คงหนีไม่พ้น กิจกรรม “ชายหาดสัมพันธ์” และ “สังสรรค์ชาวค่าย” และปิดท้ายด้วยการไปทัศนศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานเสาวภา และสยาม โอเชี่ยน เวิร์ล แล้วพบกันอีกครั้ง “Genius Camp4”

day3-web (221 of 317)

day3-web (218 of 317)

day4-web (90 of 152)

day4-web (1 of 152)

day5-web (57 of 87)