ประกาศถึงนร.ชั้น ม.5 ที่ส่ง YSC

PosterYSC17

ให้นักเรียนชั้นม. 5 ที่สมัครโครงการ YSC โปรดทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสโครงการและอัพโหลดข้อเสนอโครงการในระบบออนไลน์ GENA คลิกที่รูปด้านล่างนี้เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนครับ

GENA-ICON1

 

* ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นี้ครับ