ประกาศรายชื่อตัวสำรอง ค่าย1 รุ่น2

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศนำ

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบยืนยันสิทธิ์

 

* ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายตอบแบบยืนยันสิทธิ์มาภายในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 ได้สองช่องทางคือ

  1. ทางโทรสารหมายเลข 032-470293
  2. ทางอีเมลล์ pccphetacd@gmail.com