คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เชิงสร้างสรรค์ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 10,000 บาท จากเรื่อง “การตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงด้วยผงสมอไทย” ประกอบด้วย 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 2. นางสาวพัสตราภรณ์ ลิ้มศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3. นายโสภณ นากปัณโน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูที่ปรึกษา นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ ได้รับรางวัลชมเชย เชิงสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท จากเรื่อง “วัสดุชะลอการสุกของกล้วยหอมทองจากเยื่อกระดาษผสมคาร์บอนแบล็ค” ประกอบด้วย 1. นางสาวกัลยรัตน์ พานิชวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2. นางสาวชลธิชา คชกาษร มัธยมศึกษาปีที่ 6 3. นางสาวณัฐชยา โรจน์สิรวรพัฒน์ […]

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2559

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ “ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2559” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559

พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าหอประชุมกาญจนาภิเษก

โครงการธนชาต…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยปี 2559

การแข่งขันมารยาทไทย  โครงการธนชาต…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยปี 2559 ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 และ 4 สิงหาคม 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางลำดับที่ 10 ได้แก่

ยินดีต้อนรับ ปิ่นกมล เรืองเดช ศิษย์เก่าแคแสดช่อ 19

นายปิ่นกมล เรืองเดช ศิษย์เก่าแคแสดช่อ 19 ที่ประสบความสำเร็จจากการทำโครงงาน ได้กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “จุดประกายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก  

คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 12

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษาะภาษาไทย อาทิ การประกวดกลอนสด การประกวดอ่านออกเสียง และประกวดคัดลายมือ โดย นางสาวชลธิชา คชกาษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคัดลายมือ โดยได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล

1 28 29 30 31 32 34