“ผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้าน” ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพันในโอกาส ผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้าน” ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี   ผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้านกล่าวอำลา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2559 1. นายจิรคุณ เอิบอิ่ม เกิดเมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2536 ภูมิลำเนา ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. นางสาวจุฑาพร สำเภาแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2535 ภูมิลำเนา ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ  2 สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Hang on a sec!!! แคแสดรอแปปนะ “ประกาศขอเลื่อนการจัดงาน Back to School”

  ประกาศขอเลื่อนการจัดงาน Back to School!!! “แคแสดกลับหอกัน ครั้งที่ 4” อย่างไม่มีกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่แดง รุ่น 7 : 086-626-9947 อ.เบิร์ด รุ่น 8 : 081-174-0988 พี่นก รุ่น 8 : 095-951-6650

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)”

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ “สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)”

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ “สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)”

อบรมสะเต็มศึกษา “STEM Education”

การอบรมสะเต็มศึกษา “STEM Education” โดย ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรม และ ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมวิทยทัศน์

1 27 28 29 30 31 34