พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559

พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าหอประชุมกาญจนาภิเษก

โครงการธนชาต…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยปี 2559

การแข่งขันมารยาทไทย  โครงการธนชาต…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยปี 2559 ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 และ 4 สิงหาคม 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางลำดับที่ 10 ได้แก่

ยินดีต้อนรับ ปิ่นกมล เรืองเดช ศิษย์เก่าแคแสดช่อ 19

นายปิ่นกมล เรืองเดช ศิษย์เก่าแคแสดช่อ 19 ที่ประสบความสำเร็จจากการทำโครงงาน ได้กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “จุดประกายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก  

คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 12

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษาะภาษาไทย อาทิ การประกวดกลอนสด การประกวดอ่านออกเสียง และประกวดคัดลายมือ โดย นางสาวชลธิชา คชกาษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคัดลายมือ โดยได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล

‘ทีปานิส’ ผู้คิดสูตรสมการฟิสิกส์ คนไทยทำได้เทียบเท่าต่างชาติ

งานวิจัยของ ดร.ทีปานิส ชาชิโย จากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” มหาวิทยาลัยนเรศวร  ถูกนำมาพาดหัวข่าวในวารสาร Physics Today ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่มีชื่อของสมการ การทดลอง ผูกโยงติดอยู่กับชื่อของคนไทย the “Chachiyo’s formula”…. Physics Today เป็นวารสารข่าวฟิสิกส์อันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 มีผู้อ่านถึงกว่า 120,000 ต่อเดือน ซึ่งกว่า 80% เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยหรือการวางแผนงบประมาณ โดยในแต่ละเดือนทางวารสารจะเลือกงานวิจัยที่โดดเด่นระดับโลกขึ้นมา 8-10 ชิ้นภายใต้หัวข้อข่าว “Physics Update”เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านได้จับตาและติดตามอย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมาข่าวซึ่งอยู่ในหัวข้อ“Physics Update”เป็นข่าวที่ชี้นำสู่การเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น LIGO ค้นพบคลื่นโน้มถ่วง,การทดลองหาค่าคงที่ของ Planck ที่แม่นยำสุดยอด, ทำลายสถิติโลกอุณหภูมิวิกฤต นอกจากนี้ กว่า 60 ปี ที่ผ่านมา นักวิทย์ระดับโลก ล้วนมีส่วนเขียนข่าวให้แก่วารสาร ได้แก่ Albert Einstein, Niels Bohr, หรือ Richard Feynman โดยสกู๊ปข่าวดังกล่าว R. Fitzgerald ผู้จัดการอาวุโสของทางวารสาร ได้ให้เกียรติเขียนด้วยตนเอง […]

1 29 30 31 32 33 34