การตรวจสุขภาพครูประจำปี

การตรวจสุขภาพครูประจำปี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559  บริเวณหน้าห้องวิทยทัศน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี    

ค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

อบรม “STEM Education” โดยนายประดิษฐ์ นวลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพนักงานราชการเข้าร่วมการอบรม “STEM Education” โดยนายประดิษฐ์  นวลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ สาขาคอมพิวเตอร์      รางวัลเหรียญทองแดง   นายบุญญฤทธิ์   ปึงทมวัฒนากูล ม.6/2                                                                นายกษิดิ์เดช   ธัญญะเจริญ ม.6/4                 […]

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจิราวรรณ เนียมศรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมกับนางสาวธมนวรรณ ตั้งพงศ์ทองและนายรัฐธีร์ ธีระเกียรติสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ SAKURA Science Plan for High School student 2016 (Group 4)  ในระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2559

1 31 32 33 34