เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ nsc2015

เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย(nsc2015) รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558 ณ แฟชั่นไอส์แลนด์  ชื่อ โปรแกรมสื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบเว็บแอพพลิชั่น(Space 3D of Augmented Reality) สมาชิก น.ส. ศุภนิดา  พรหมมา ม.6/3 น.ส. ศิริขวัญ  อินทปัทม์ ม.6/3 น.ส.สุจวิมล  ใจยะสุ  ม.6/3

บรรยายพิเศษ “รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์” :: By CAT

ม.5 ทั้งระดับ ร่วมฟังบรรยาย “รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์” ณ ห้องวิทยทัศน์ จัดโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

อบรมเชิงปฏิบัติการ NETWORK CAMP

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NETWORK CAMP ประสานงานกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการบรรยายและปฏิบัติการเรื่องเครื่อข่ายพื้นฐานและระบบไร้สายให้กับนักเรียนชั้นม.5

นักเรียนรับรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานฯ ประจำปี 2557

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจากโครงการประกวดภาพถ่าย “ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

1 8 9 10 11