อบรมเชิงปฏิบัติการ NETWORK CAMP

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NETWORK CAMP ประสานงานกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการบรรยายและปฏิบัติการเรื่องเครื่อข่ายพื้นฐานและระบบไร้สายให้กับนักเรียนชั้นม.5

นักเรียนรับรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานฯ ประจำปี 2557

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจากโครงการประกวดภาพถ่าย “ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

1 9 10 11