พิธีมอบทุนและทำสัญญาการรับทุนรอบแรก NSC2015

มื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.30 – 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิธีมอบทุน และทำสัญญาการรับทุนโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (The Seventeenth National Software Contest 2015 : NSC2015) ภายใต้ศูนย์ประสานงานโครงการ NSC ภาคตะวันตก

โดยงานพิธีมอบทุนดังกล่าวทางโครงการ NSC ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.กว้าน สีตะธนี ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบทุนให้กับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับเงินทุนสนับสนุนรอบแรกเป็นเงิน 3,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 54 โครงการ ณ ณ ห้อง 4103 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 อาคารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สำหรับโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 รวมถึงมีศูนย์ประสานงานกระจายตัวรับผิดชอบตามภูมิภาคถึง 6 ศูนย์ประสานงาน และในปีนี้นับเป็นปีที่ 7 แล้วของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคตะวันตก ที่รับผิดชอบสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งหลังการมอบทุนในครั้งนี้ ทางศูนย์ประสานงานยังต้องพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจาก 54 โครงการของภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2558 ต่อไป //ที่มาของข่าวพร้อมดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

10626164_775444659201887_7388352292285353664_o 10750382_775444829201870_1618352392795219211_o 10869474_775444812535205_5146111133336826238_o 10872724_775446129201740_1448680948937191909_o