การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก  

ยินดีต้อนรับ ปิ่นกมล เรืองเดช ศิษย์เก่าแคแสดช่อ 19

นายปิ่นกมล เรืองเดช ศิษย์เก่าแคแสดช่อ 19 ที่ประสบความสำเร็จจากการทำโครงงาน ได้กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “จุดประกายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก  

ติว Gat เชื่อมโยง โดย “ครูทอม คำไทย”

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เชิญวิทยากร “ครูทอม คำไทย” มาติว GAT เชื่อมโยงให้กับนักเรียนชั้น ม.6

1 7 8 9 10 11