พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริเวณหน้าหอประชุมกาญจนาภิเษก

บรรยายพิเศษ “จากโรงเรียนจุฬาภรณฯ สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  ได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้อำนวยการกัญพิมา เชื่อมชิต ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “จากโรงเรียนจุฬาภรณฯ สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ให้กับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ในวันจันทร์ที่ 6 และวันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในการเป็นนักเรียนทุน และให้เห็นถึงความเป็นมาในการปรับหลักสูตรในอดีตจนมาถึงหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในปัจจุบัน พร้อมให้ข้อคิดกับนักเรียนในการช่วยกันพัฒนาประเทศของเราในอนาคตต่อไป    

ประชุมผู้ปกครอง ม.1, ม.4

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยมีท่านผู้อำนวยการชูรัฐ  ระหว่างบ้าน คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน คณะครูฝ่ายวิชาการ และครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง  

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบแรก

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2559 รอบแรก       รายชื่อที่พัก กรีน เฮาส์  ถนนร่วมจิตต์  โทร. 032-471047  จำนวน 16 ห้อง ราคา 500-1,200 บาท แก่นจันทร์ บีช โฮเต็ล  241/4  ถนนร่วมจิตต์  ตำบบลชะอำ  โทร. 032-471314, 032-471203, 032-470777-9 โทรสาร 032-470780  www.kaenchanbeach.com  จำนวน 55 ห้อง บ้านพัก 9 หลัง ราคา 700-5,000 บาท โกลเดนท์ บีช ชะอำ  208/14  ถนนร่วมจิตต์  ตำบลชะอำ  โทร. 032-433833-41 […]

1 8 9 10 11