“ตัวแทน นร.ทูลเกล้าฯ ถวายงานประดิษฐ์”

แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในการเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทัศนศึกษาชุมนุมวอลเล่ย์บอล

ทัศนศึกษาชุมนุมวอลเล่ย์ที่สนามกีฬาแห่งชาติ และสวนสยาม นำทีมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมากมาย

คณะครูและนักเรียนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน

1 68 69 70 71 72 74