คณะครูและนักเรียนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครูและนักเรียนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์

ในการเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน

โดยตั้งแถวรับเสด็จฯ ริม ถ.เพชรเกษม ตรงข้ามทางเข้าโรงเรียน

เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 17.20 น.

10609541_767664793293565_5981632506727340000_n
10696401_767665033293541_649460329297860889_n