แจ้ง!!! เลื่อนกำหนดการโครงการค่ายอัจฉริยภาพ

การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่าย 1 รุ่นที่ ขอเลือนวันประกาศรายชื่อผุ้สมัคร จากวันที่ 5 เป็น 10 กันยายน และเลื่อนวันประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นวันที่ 15 กันยายน และกำหนดการเข้าค่ายแรกวันที่ 14-18  ตุลาคมครับ

แจ้ง!!! เลื่อนกำหนดการโครงการค่ายอัจฉริยภาพ

การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่าย 1 รุ่นที่ ขอเลือนวันประกาศรายชื่อผุ้สมัคร จากวันที่ 5 เป็น 10 กันยายน และเลื่อนวันประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นวันที่ 15 กันยายน และกำหนดการเข้าค่ายแรกวันที่ 14-18  ตุลาคมครับ

ติวสอบ GAT/PAT

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้ารับการติวสอบ GAT/PAT จัดโดยเทศบาลอำเภอชะอำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา || อาจารย์ผู้สอนในระดับชั้น ม.6 จัดสรรเวลาเรียนให้นักเรียนเพิ่มเติม

1 69 70 71 72 73 74