ชุมนุมจักสานร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา

นักเรียนชุมนุมจักสานภายใต้การนำของ อ.พรไพรสน  คนมี  ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้ร่วมจัดนิทรรศการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้เชิงบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เนื่องในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ครั้งที่ ๑ เขตภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมและเผยแพร่การดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศพพ. และสถานศึกษาพอเพียง รวมทั้งจัดพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศพพ. และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

10579263_4768291381563_1358319399_n
10642790_4768292381588_2097012019_o
10703026_4768290941552_2138011339_o
10685782_4768220819799_7260880651229786659_n
10389299_4768221979828_7064019068075709289_n

10404456_4768225539917_901826002467477493_n

10533443_4768223299861_4554806911888042449_n
1604846_4768221259810_7016836794486112029_n

10625008_4768224099881_4805102495042481803_n

10639358_4768224939902_4509408298966001629_n

10675611_4768223499866_3242445909510186317_n

10690215_4768225979928_3479417188059948651_n