ประกวดแต่งกลอนคว้า 2 รางวัล

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกลอนสดระดับมัธยมศึกษา รอบภาคตะวันตก ณ หอสมุดแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557

โดยคว้ามาถึง 2 รางวัล คือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
– น.ส.ณัฐิดา เอกธีรธรรม
– น.ส.รัตติกาญ สังวรรณะ
– น.ส.จิตราภรณ์ แก้ววิชิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
– นายศตวรรษ ทองดี
– น.ส.นัยน์ภัค เมฆา
– น.ส.สิริกร ทองสัมฤทธิ์

10707955_4776602829344_2138520399_n
10583310_4776603389358_1385785113_n