อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรม 1
                เอกสารประกอบการอบรม 2
                เอกสารประกอบการอบรม 3
                เอกสารประกอบการอบรม 4

money (9 of 50)money (46 of 50)money (14 of 50)money (26 of 50)money (32 of 50)money (2 of 50)money (38 of 50)money (40 of 50)money (7 of 50)