ติวสอบ GAT/PAT

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้ารับการติวสอบ GAT/PAT จัดโดยเทศบาลอำเภอชะอำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา || อาจารย์ผู้สอนในระดับชั้น ม.6 จัดสรรเวลาเรียนให้นักเรียนเพิ่มเติม

1 19 20 21 22