“การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน” ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (รอบระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2559

“ผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้าน” ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพันในโอกาส ผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้าน” ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี   ผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้านกล่าวอำลา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

Hang on a sec!!! แคแสดรอแปปนะ “ประกาศขอเลื่อนการจัดงาน Back to School”

  ประกาศขอเลื่อนการจัดงาน Back to School!!! “แคแสดกลับหอกัน ครั้งที่ 4” อย่างไม่มีกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่แดง รุ่น 7 : 086-626-9947 อ.เบิร์ด รุ่น 8 : 081-174-0988 พี่นก รุ่น 8 : 095-951-6650

1 3 4 5 6