TO BE NUMBER ONE

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแสดงผลงาน กิจกรรมลานพื้นที่สร้างสรรค์ ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี    

โครงการไจก้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โครงการไจก้าได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เฟ้นหานักเรียนคนเก่งเพื่อรับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

ค่ายเพื่อพ่อ ขออาสา

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน “ค่ายเพื่อพ่อ ขออาสา” โดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิเช่น เงิน ของเล่น อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่มห่ม อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น เริ่มตั้งแต่บัดนี้-5 ธันวาคม 2559 #เพื่อพ่อขออาสา #KohASa20

อีกครั้งกับการประกวดออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในงาน “PCC PHET Sci Project challenge”

อีกครั้งกับการประกวดออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในงาน  “PCC PHET Sci Project challenge” สำหรับโลโก้ชนะเลิศจะนำไปใช้ในงานจริงเพื่อนำไปทำเหรียญรางวัลและเข็มกลัดที่ระลึกต่อไป (หมดเขต 31 ตุลาคม 2559)  

1 24 25 26 27 28 29