ภาพค่ายอัจฉริยภาพ 3 รุ่นที่ 2

22513439658_05db9a5fca_z 22515368767_ee2535b298_z 22516375217_59c75155ba_z 22526715099_7a036dc634_z 22539586879_77f0efdde4_z 22541477749_4b3d456350_z 22541479199_608f836473_z 22730823770_1ccd2579a1_z 22892860566_c7caa6d626_z 22907657286_051b9d4d00_z 22918818495_b23b3fb488_z 22918837145_5cb80895ec_z 22920238062_6098868583_z 22920257892_b4227e8e61_z 22921256002_709b01c4c6_z 22921269642_2320111480_z 22929945271_b75944b66b_z 22929951191_00ce2e3124_z 22933690125_589a9ffa95_z 22945851001_3eba37d378_z

22312603403_7d334d1b84_z 22515525328_d470177a18_z 22907786056_8f9aa40412_z 22944941521_02a3dd0496_z 22944977761_fe92eff053_z

คลิกดูภาพเพิ่มเติมวันที่ 1

คลิกดูภาพเพิ่มเติมวันที่ 2

คลิกดูภาพเพิ่มเติมวันที่ 3

คลิกดูภาพเพิ่มเติมวันที่ 4

คลิกดูภาพเพิ่มเติมวันที่ 5