สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6/57

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นม.6 แยกตามห้องเรียน ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 แยกตามสถาบันการศึกษา    

สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน ม.3/57

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นม.3 แยกตามห้องเรียน ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 แยกตามสถาบันการศึกษา    

1 6 7 8 9