เรียกบัญชีรายงานตัวสำรองม.4 และเอกสารการมอบตัว ม.4

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง เรียกบัญชีรายงานตัวสำรองเพื่อยืนยันสิทธิ์(ลำดับที่ 55-72) เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559     // ทั้งนี้ให้ผู้สอบได้สำรองตามรายชื่อดาวน์โหลดและส่งแบบยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ภายในเวลา 16:30 น. และมามอบตัวในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 8:30 – 12:00 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี // หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้บัญชีสำรองมารายงานตัว ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จนครบตามจำนวนต่อไป เรื่อง เอกสารการมอบตัวนักเรียน เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559         // หมายเหตุในเอกสารวิชาการให้ผู้ปกครองพิมพ์สัญญาให้ทุนจำนวน 2 ชุด สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จำนวน 1  ชุด

เรียกบัญชีรายงานตัวสำรองม.1 และเอกสารการมอบตัว ม.1

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง เรียกบัญชีรายงานตัวสำรองเพื่อยืนยันสิทธิ์(ลำดับที่ 72-82) เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559       // ทั้งนี้ให้ผู้สอบได้สำรองตามรายชื่อดาวน์โหลดและส่งแบบยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ภายในเวลา 16:30 น. และมามอบตัวในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 8:30 – 12:00 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี // หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้บัญชีสำรองมารายงานตัว ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จนครบตามจำนวนต่อไป เรื่อง เอกสารการมอบตัวนักเรียน เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559         // หมายเหตุในเอกสารวิชาการให้ผู้ปกครองพิมพ์สัญญาให้ทุนจำนวน 2 ชุด สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จำนวน 1  ชุด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559       // ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่ในรายชื่อประกาศที่สอบได้ตัวจริง ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 9:00 – 15:00 น. // หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้บัญชีสำรองมารายงานตัว ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จนครบตามจำนวนต่อไป

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559   // ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่ในรายชื่อประกาศที่สอบได้ตัวจริง ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 9:00 – 15:00 น. // หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้บัญชีสำรองมารายงานตัว ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จนครบตามจำนวนต่อไป

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบแรก

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2559 รอบแรก         รายชื่อที่พัก กรีน เฮาส์  ถนนร่วมจิตต์  โทร. 032-471047  จำนวน 16 ห้อง ราคา 500-1,200 บาท แก่นจันทร์ บีช โฮเต็ล  241/4  ถนนร่วมจิตต์  ตำบบลชะอำ  โทร. 032-471314, 032-471203, 032-470777-9 โทรสาร 032-470780  www.kaenchanbeach.com  จำนวน 55 ห้อง บ้านพัก 9 หลัง ราคา 700-5,000 บาท โกลเดนท์ บีช ชะอำ  208/14  ถนนร่วมจิตต์  ตำบลชะอำ  โทร. […]

1 2 3 4 5 9