พิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559        

ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1 ปี2559

ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2559    

1 2 3 4 5 6 9