เลี้ยงส่งอ.วรโชติ รับตำแหน่งศึกษานิเทศน์

ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์วรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1  

จภ.เพชรบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์งาน Taiwan International Science Fair 2018

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ในงาน Taiwan International Science Fair 2018 ณ สาธารณรัฐไต้หวัน โดยมีตัวแทนนักเรียนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมจำนวน 23 ประเทศ โครงงานเรื่องการศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปิงเกอร์ชนิดใบพัดต่างๆ ประกอบด้วยนายอดิศร ขันทอง นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา และนางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์ โดยมีอาจารย์ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาคเป็นที่ปรึกษา ในการนี้โครงงานดังกล่าวยังได้รับสิทธิ์จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเข้าร่วมงาน Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) 2018 ในเดือนพฤษภาคมนี้ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย   ที่มาข่าว: PCSH-CENTER

1 5 6 7 8 9 21