นักวิทยาศาสตร์จากJAXA ประเทศญี่ปุ่น บรรยายพิเศษ

                 ด้วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการประสานงานจากศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สพฐ.ว่า ศ.ดร.ชินนิชิ นาคามูระ นักวิทยาศาสตร์จากองค์กร JAXA ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ในหัวข้อ “ วิทยาศาสตร์อวกาศ…โดยองค์กร JAXA ” โดยได้รับการประสานงานจาก สถานทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, ดร.ภูริวรรษ  คำอ้ายกาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

บรรยายพิเศษ “Science & Creativity” โดยพี่ป๋องแป๋ง แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Science & Creativity” โดยพี่ป๋องแป๋ง อาจวรงค์ จันทมาศเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ตัวแทนนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์ปิยะนุช เขียวอร่าม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.รัชนีวรรณ เหลือประสงค์ ม.3/4 ด.ญ.สดุดี ชำนาญกิจ ม.3/4 ด.ญ.สุภิญญา จับใจ ม.3/4 โครงงานเรื่อง ขาตั้งโปสเตอร์จากท่อ pvc รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพุธทิชา โพธิ์ทอง ม.5/3 นางสาวศศิกานต์ สร้อยทอง ม.5/3 นางสาวหัชชนก ผลรอด ม.5/3 โครงงานเรื่อง นวัตกรรมแปรงซักผ้า  

คว้าเหรียญทอง จาก AYIE2016 ณ มาเลเซีย

นายปิ่นกมล เรืองเดช นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล The best man inventor โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ Asian young inventors exhibition 2016 (AYIE2016) ที่ สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 โดยมีอาจารย์ปิยะนุช เขียวอร่าม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ยินดีกับคนเก่ง จภ.เพชรบุรี รับรางวัลการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้   กิจกรรมการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรชนก ม่วงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัยนเรศ  สรวงประดิษฐ์ รางวัลรองชมเชย นายพงศธร  กาญจนกังว   นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เข้าสู่ค่าย 3 ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร   สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล   นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริฐ   นายวัณณะ  วรรณศิลป์   สาขาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายรัฐธีร์  ธีระเกีตรติสกุล     ผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 National Software Contest 2016 […]

สรุปรางวัลนำเสนอโครงงานค่าย Genius camp6

สาขาฟิสิกส์ (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญทอง) โครงงาน เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของกระดาษซับน้ำมันจากธรรมชาติ ด.ญ. จิรภา  คูณพันธ์ ด.ญ. ภัทรียา  พรหมณี ด.ญ. สุพิชญา  สายะเสมาวงศ์ สาขาเคมี (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณสารอะไมโลสและรสสัมผัสในข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในพื้นที่ต่างกัน ด.ญ. ฐิญาดา ใกล้กลาง ด.ญ. พัชพร  ยงพิศาลภพ ด.ญ. ภภัสสร  รักกิจการ สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) โครงงาน เรื่อง ผลของว่านหางจระเข้และบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยหอมพันธุ์หอมทอง รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) ด.ญ. ปารณีย์  หอยนกคง ด.ญ. พชรภรณ์  กาฬภักดี สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์) โครงงานเรื่อง อาหารปลาดุกจากเศษอาหารเหลือทิ้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตรเหรียญทอง) ด.ช.พุฒิพงศ์  เหล่าบัณฑิตเจริญ รางวัลชมเชย (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) โครงงานเรื่อง ประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกในการบำบัดน้ำเสีย ด.ช. ภัทรวิชญ์ […]

1 12 13 14 15 16