ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องนอน

คลิก เพื่อดูรายละเอียดประกาศสอบราคาซื้อ 1. ประกาศสอบราคาซื้อชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ/เนตรนารีและชุดขาว 2. ประกาศสอบราคาซื้อชุดพิธีการ 3. ประกาศสอบราคาซื้อชุดประจำวัน 4. ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องหมายของนักเรียน 5. ประกาศสอบราคาซื้อรองเท้านักเรียน รองเท้ากีฬา และถุงเท้านักเรียน 6. ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนในการอยู่หอพัก

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งและเดินสาย

// คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งและเดินสาย // คลิกเพื่อดาวน์โหลดราคากลางครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งและเดินสาย

ประกาศ การจ้างเหมาปรุงและบริการอาหารนักเรียน โดยวิธีพิเศษ

ประกาศ การจ้างเหมาปรุงและบริการอาหารนักเรียน โดยวิธีพิเศษ // คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

สอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงและบริการอาหารนักเรียนค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

  ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงและบริการอาหารนักเรียนค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1 8 9 10 11