ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องนอน

คลิก เพื่อดูรายละเอียดประกาศสอบราคาซื้อ

1. ประกาศสอบราคาซื้อชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ/เนตรนารีและชุดขาว
2. ประกาศสอบราคาซื้อชุดพิธีการ
3. ประกาศสอบราคาซื้อชุดประจำวัน
4. ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องหมายของนักเรียน
5. ประกาศสอบราคาซื้อรองเท้านักเรียน รองเท้ากีฬา และถุงเท้านักเรียน
6. ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนในการอยู่หอพัก