ประกาศรายชื่อตัวสำรอง ค่าย1 รุ่น2

      * ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายตอบแบบยืนยันสิทธิ์มาภายในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 ได้สองช่องทางคือ ทางโทรสารหมายเลข 032-470293 ทางอีเมลล์ pccphetacd@gmail.com  

ประกาศรายชื่อ+รายละเอียดค่าย 1 รุ่น2

        * หมายเหตุ ขอให้นักเรียนส่งแบบตอบรับกลับมายังโรงเรียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้ 3 ช่องทางคือ ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 427 หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 ทางโทรสารหมายเลข 032-470293 ทางอีเมลล์ pccphetacd@gmail.com

แจ้ง!!! เลื่อนกำหนดการโครงการค่ายอัจฉริยภาพ

การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่าย 1 รุ่นที่ ขอเลือนวันประกาศรายชื่อผุ้สมัคร จากวันที่ 5 เป็น 10 กันยายน และเลื่อนวันประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นวันที่ 15 กันยายน และกำหนดการเข้าค่ายแรกวันที่ 14-18  ตุลาคมครับ

แจ้ง!!! เลื่อนกำหนดการโครงการค่ายอัจฉริยภาพ

การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่าย 1 รุ่นที่ ขอเลือนวันประกาศรายชื่อผุ้สมัคร จากวันที่ 5 เป็น 10 กันยายน และเลื่อนวันประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นวันที่ 15 กันยายน และกำหนดการเข้าค่ายแรกวันที่ 14-18  ตุลาคมครับ

1 2 3