ประกาศรายชื่อ+รายละเอียดค่าย 1 รุ่น2

gcamp_thumb2

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศนำ

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์

 

Calendar

คลิกเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการค่าย


briefcase38
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในระหว่างเข้าค่าย

 

* หมายเหตุ ขอให้นักเรียนส่งแบบตอบรับกลับมายังโรงเรียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้ 3 ช่องทางคือ

  1. ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
    427 หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
  2. ทางโทรสารหมายเลข 032-470293
  3. ทางอีเมลล์ pccphetacd@gmail.com