Hang on a sec!!! แคแสดรอแปปนะ “ประกาศขอเลื่อนการจัดงาน Back to School”

 

ประกาศขอเลื่อนการจัดงาน Back to School!!! “แคแสดกลับหอกัน ครั้งที่ 4” อย่างไม่มีกำหนด

pccphet_backtoschool

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่แดง รุ่น 7 : 086-626-9947

อ.เบิร์ด รุ่น 8 : 081-174-0988

พี่นก รุ่น 8 : 095-951-6650