รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา “วิถีข้าว วิถีคน”

โรงเรียนขอแสดงความยินแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา “วิถีข้าว วิถีคน : การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง”

นักเรียนรับรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานฯ ประจำปี 2557

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจากโครงการประกวดภาพถ่าย “ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

1 70 71 72 73 74 76