ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 แยกตามหอพัก

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 แยกตามหอพัก                                                    หอพัก 1 พรเจ้าฟ้า                                                   […]

บรรยายโครงงาน ICT โรงเรียนคู่พัฒนา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นำโดย ท่าน ผอ.ชูรัฐ  ระหว่างบ้านและตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มาให้ความรู้และให้คำปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

1 33 34 35