นักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้ารางวัลการประกวดโครงงานวิทย์ฯระดับโลก ในงาน The Intel International Science and Engineering Fair 2018 (Intel ISEF)

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้า 1 รางวัล Grand Award และ 1 รางวัล Special Award  การประกวดโครงงานวิทย์ฯระดับโลก ในงาน The Intel International Science and Engineering Fair 2018 (Intel ISEF) ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นายชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก โดยได้รับ 1 รางวัล Grand Award และ 1 รางวัล Special Award  นายชลิต ระหว่างบ้าน กล่าวว่า จากการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ปีการศึกษา 2562

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทุนการศึกษาต่อ  ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 2 )    

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 แยกตามหอพัก

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 แยกตามหอพัก                                                    หอพัก 1 พรเจ้าฟ้า                                                   […]

บรรยายโครงงาน ICT โรงเรียนคู่พัฒนา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นำโดย ท่าน ผอ.ชูรัฐ  ระหว่างบ้านและตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มาให้ความรู้และให้คำปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

1 32 33 34