การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงาน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้นำนักเรียน เข้าการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงานภาคตะวันตก และพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการรอบแรก 3,000 บาท ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานดังนี้ โครงงาน อุปกรณ์ช่วยฝึกความไวและประสาทสัมผัสด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง “ ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” ครั้งที่ 19 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนารอบสอง (นำเสนอผลงาน) 9,000 บาท”    สมาชิก : นายธนโรจน์ กังแฮ และนายธาริน พิชาติพัฒนา 2. โครงงานถังขยะโรงเรียนคัดแยกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติเพื่อจัดเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง   […]

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้า 5 เหรียญรางวัล เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้า 5 เหรียญรางวัล เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับ 5 เหรียญรางวัล กับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนิทรรศการ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 🥇เหรียญทอง 🩺 สิ่งประดิษฐ์กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ แผ่นปิดแผลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เซลลูโลสไมโครไฟเบอร์จากแบคทีเรีย Acetobacter Xylinum ผสมฟีนอลิก Wound Dressing for Diabatic Patient by Cellulose from Bacteria Acetobacter Xylinum mixed with Phenolic สมาชิก : นาย ณรงคศักดิ์ ปทุมสูตร นางสาว จิตติมา จันทร์ธาราม ครูที่ปรึกษา : นางสาว สุชญา […]

กิจกรรมร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมชมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 งานบริหารวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนและสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตอำเภอชะอำ อำเภอแก่งกระจา อำเภอบ้านลาด และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และวัดหุบกระพง

ทัศนศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย

  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และในช่วงบ่ายนักเรียนเข้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 2 3 4 5 11