รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน กลุ่มบุคคลหรือองค์กร และประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน กลุ่มบุคคลหรือองค์กรและประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความยินดีกับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 (YSC 2023)

แสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสานงานภาคตะวันตก รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ได้รับเหรียญรางวัล และทุนสนับสนุนจำนวน 4 โครงงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวปาจรีย์ นวมนิ่ม ม.6/5นายกฤษฎา สุขกมล ม.6/5นายธนวัฒน์ เอกวัฒน์ ม. 6/1 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งคว้า รางวัลชนะเลิศ “การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งที่ 4”

ขอแสดงความยินดีกับขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.อภิชาดา ศุภวรรณ ชั้น ม.6/4 คว้า รางวัลชนะเลิศ “การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งที่ 4” จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1 2 3 4 74