รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติงานในหน้าที่นักการภารโรง

คลิกเพื่อดูประกาศ