รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย

บัญชี Email โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สำหรับนักเรียน

บัญชี Email โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สำหรับนักเรียน งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดให้บริการอีเมล์โรงเรียน “@pccphet.ac.th” เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์ การลงชื่อเข้าใช้ เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://accounts.google.com/ชื่ออีเมล์ : <ชื่อผู้ใช้>.<นามสกุล 3 ตัวแรก>@pccphet.ac.thรหัสผ่าน : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น firstname.las@pccphet.ac.th หมายเหตุ นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านภายหลัง หลังการลงชื่อเข้าใช้งานครั้งแรก คลิกอ่านเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ computer@pccphet.ac.th งานคอมพิวเตอร์

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

1 12 13 14 15 16 24