ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2562

ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2562 วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 หลักจากสมัครสอบ ให้นักเรียนดาวน์โหลดหลักฐานการสมัคร ซึ่งจะเป็นไฟล์ .pdf จากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ ตัวอย่าง อยู่ชั้นม. 1/2 เลขที่ 9 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น 1-2-09 อยู่ชั้นม. 4/6 เลขที่ 12 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น 4-6-12 จากนั้นให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์ลงใน Google Drive แยกตามชั้นเรียน ตามลิงค์ด้านล่าง

ผลการแข่งขัน The 3rd PCSHS Science Math Technology Symposium 2019

🏆🏆นักเรียน จภ.เพชรบุรี คว้า 24 รางวัล 🏆🏆 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (กลุ่มภาคกลาง) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 The 3rd PCSHS Science Math Technology Symposium 2019 ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ ⚪️การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์⚪️ สาขาฟิสิกส์ 🥇ชนะเลิศ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ขนส่งในแนวดิ่งจากแบบจำลองลูกยางพลวง ผู้จัดทำ นางสาวศตพร ไชยกาญจน์ นายวศิน เอียงสวาท ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม 🥈รองชนะเลิศ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของมะพร้าวกับปริมาณในการเคลื่อนที่แบบแดมป์ ผู้จัดทำ นางสาวธัญชนก กุญแจนาค นางสาวศรัณยา […]

กิจกรรมฟังบรรยาย อุดมการณ์ในการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ อุดมการณ์ในการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ผิวนิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ฟังบรรยาย เรื่อง ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน

   วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 งานกิจการนักเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เข้ารับฟังบรรยาย ในหัวข้อ ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โดยได้รับเกียรติจากดาบตำรวจคณพศ  วิกิตขากี ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน

โครงการค่ายวาทศิลป์ ปีการศึกษา 2562

โครงการค่ายวาทศิลป์ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายวาทศิลป์ขึ้นในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์สุเทพ สุเทโว มามอบความรู้ให้กับนักเรียน และวิทยากรจากศูนย์วาทศิลป์วัดพระศรีอารย์  จำนวน 35 คน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

1 10 11 12 13 14 16