โครงการแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ครั้งที่ 6 (Physics Battle 6th)

โครงการแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ครั้งที่ 6 (Physics Battle 6th)
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

📍สมัครผ่าน Link – https://goo.gl/forms/kQ8RKgHZ6JwSUrV53
📍ระเบียบการแข่งขัน – https://drive.google.com/file/d/0BzIPOLW3mDtdS0xyUFJUVXZSbGs/view

• ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ •
📕Website – https://physicsbattle.wordpress.com/
📕สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – https://www.facebook.com/physicsbattleKU

/

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล: https://www.facebook.com/physicsbattleKU/