ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม