การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เปิดให้มีการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 16.00 – 20.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม และรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้ครบถ้วน ** หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของชุมนุม จะถูกตัดสิทธิในการลงทะเบียน ** นักเรียน 1 คน มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียว  เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 16.00 น. และปิดระบบเวลา 20.00 น เเจ้งช่องทางการการลงทะเบียนพร้อมกัน เวลา 16.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์และ facebook ของโรงเรียน สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน เเท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถติดต่อขอใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ที่ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ […]